Civil Aviation South East Asia Summit 2016 (CASEA 2016), 26th – 28th July, 2016 in Bangkok

ภายใต้ปัญหารุมเร้า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของเอเชียได้จริงหรือ? งานประชุมสัมนาทางการบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย Civil Aviation South East Asia Summit 2016 (CASEA 2016), 26th – 28th July, 2016 in Bangkok,

Read more